Cartoon Focus -- เดธโน้ต (Deathnote)

ผู้แต่ง ทสึงุมิ โอบะ(เนื้อเรื่อง)
ทาเคชิ โอบาตะ(ภาพ)
ประเภท thriller,สืบสวน,หักเหลี่ยมเฉือนคม
จำนวนเล่ม

12 เล่ม(จบ)
Death Note : How to Read

สำนักพิมพ์ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนต์ (ไทย)/
Shueisha(ญี่ปุ่น)
ข้อมูลอ้างอิง http://en.wikipedia.org


กฎของเดธโน้ต

 

แน่นอนว่า หากจะพูดถึงประเด็นในเดธโน้ต นั้น ก็มีสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย นั่นก็คือ กฏของเดธโน้ต นั่นเอง ซึ่งในเรื่อง ไลท์ ก็นำกฏจากเดธโน้ตไปใช้ในการพิพากษานักโทษ หรือ คนที่มาขัดขวางเขา ได้อย่างหลากหลาย เรามาลองดูซิว่า กฏหลักๆที่มีอยู่ในเดธโน้ตนั้น มีอะไรบ้าง

(รวบรวมตั้งแต่เล่ม 1-12)

How to use it I
1.คนที่ถูกเขียนชื่อลงในบันทึกนี้จะต้องตาย
2.ถ้าจำหน้าของคนที่ถูกเขียนชื่อไม่ได้จะไม่มีผลใดๆ จึงไม่มีผลต่อคนที่ชื่อหรือนามสกุล เหมือนกัน
3.หากเขียนสาเหตุการตายหลังชื่อภายใน 40 วินาที ตามเวลาโลกมนุษย์ ก็จะเป็นไปตามนั้น
4.ถ้าไม่เขียนสาเหตุการตายจะกลายเป็นการตายเพราะหัวใจวายทั้งหมด
5.หากเขียนสาเหตุการตาย จะมีเวลาให้อีก 6 นาที 40 วินาที เพื่อลงรายละเอียดสภาพการตาย

How to use it II
6.ทันทีที่โน้ตสัมผัสกับโลกมนุษย์ บันทึกก็กลายเป็นวัตถุของโลกมนุษย์
7.ผู้ครอบครองบันทึกเล่มนี้ จะสามารถมองเห็นและได้ยินยมทูตผู้เคยเป็นเจ้าของเดธโน้ต
8.ผู้ใช้บันทึกเล่มนี้ จะไม่ได้ไปทั้งสวรรค์และนรก

How to use it III
9.ถ้าเขียนสาเหตุการตายคือหัวใจวาย แล้วเขียนเวลาที่ตายภายใน 40 วินาที หลังจากนั้นแม้จะหัวใจวายตาย ก็สามารถบังคับเวลาตายได้ โดยเวลาที่ตายนั้น สามารถกำหนดให้อยู่ภายใน 40 วินาทีหลังจากเขียนชื่อก็ได้
10.แม้ไม่ใช้ผู้ครอบครองเดธโน้ต แต่ถ้าแตะต้องมันก็จะสามารถมองเห็น และ ได้ยินเสียงของยมทูตผู้เป็นเจ้าของเดธโน้ตได้เช่นกัน

How to use it IV
11.ผู้ครอบครองเดธโน้ต จะถูกยมทูตผู้เคยเป็นเจ้าของเดธโน้ตติดตามไปจนกว่าจะตาย
12.โดยปกติยมทูต จะมาปรากฏกายให้ผู้ใช้เดธโน้ตเห็นภายใน 39 วัน
13.ยมทูตผู้เคยเป็นเจ้าของเดธโน้ตไม่มีสิทธิ์ช่วยเหลือหรือขัดขวางความตายทีกำหนดไว้แล้วในบันทึกนี้
14.ยมทูตไม่มีหน้าที่อธิบายวิธีใช้เดธโน้ตหรือกฎที่จะใช้กับผู้ครองเดธโน้ตนี้ใดๆทั้งสิ้น

How to use it V
15.ยมทูตสามารถยืดอายุขัยให้ตัวเองได้ด้วยการเขียนชื่อมนุษย์ลงในเดธโน้ต แต่มนุษย์ทำเช่นนั้นไม่ได้
16.มนุษย์สามารถใช้เดธโน้ตลดอายุขัยตนเองได้
17.มนุษย์ผู้ได้ครอบครองเดธโน้ต ต้องใช้อายุไขที่เหลือของตนเองครึ่งหนึ่งเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนแล้วจะได้รับเนตรยมทูต ซึ่งทำให้สามารถล่วงรู้ชื่อและอายุขัยของมนุษย์คนใดๆก็ได้ เพียงแค่มองใบหน้า
18.แม้จะใช้มีดแทงหรือยิงปืนเจาะกะโหลกศีรษะ ก็ไม่สามารถฆ่ายมทูตได้ แต่มีวิธีที่ยมทูตคนหนึ่งฆ่ายมทูตที่ไม่รู้จักได้

How to use it VI
19.สภาพการตายที่เขียนลงในเดธโน้ต ต้องเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ในทางกายภาพ กับมนุษย์ผู้นั้น หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ผู้นั้นแล้วไม่ผิดแปลกอะไร
20.ขอบเขตของรายละเอียดสภาพการตายที่สามารถเป็นไปได้นั้นต้องตรวจสอบและพิสูจน์เอาเอง

How to use it VII
21.เดธโน้ตที่ถูกฉีกออกมา จะทั้งหน้า หรือ แค่ชิ้นส่วนเล็กๆก็มีคุณสมบัติใช้ได้เช่นกัน
22.หากดูแล้วเป็นตัวหนังสือแล้วละก็ จะใช้อะไรเขียนลงในเดธโน้ตโดยตรงก็ได้ จะเป็นเครื่องสำอางค์ หรือ เลือด ก็ได้ไม่มีปัญหา
23.เกี่ยวกับเดธโน้ต ยังมีอีกมากมายหลายสิ่งแม้แต่ยมทูตผู้เคยเป็นเจ้าของเดธโน้ตเองก็ไม่ทราบ

How to use it VIII
24.แม้จะเขียนสาเหตุและสภาพการตายไว้ก่อน แล้วค่อยเขียนชื่อลงไปข้างหน้าทีหลัง ก็ยังมีผลไปตามนั้น แต่มีเวลา 19 วันตามปฏิทินโลกมนุษย์ เพื่อที่จะเขียนชื่อลงไป
25.แม้จะไม่ได้เป็นผู้ครอบครองเดธโน้ตโดยตรง แต่หากสามารถจำชื่อหรือใบหน้าของคนผู้นั้นแล้วเขียนลงไปในเดธโน้ต ผลที่ออกมาจะเหมือนกับผู้ครอบครองเดธโน้ตเป็นคนเขียน

How to use it IX
26.เดธโน้ตจะไม่มีผลกับผู้มีอายุต่ำกว่า 780 วันหลังเกิด
27.เดธโน้ตจะใช้ไม่ได้ผล หากชื่อของเหยื่อสะกดผิด 4 ครั้ง

How to use it X
28."ฆ่าตัวตาย" เป็นสาเหตุการตายได้ โดยปกติแล้วมนุษย์ทุกคนมีโอกาสที่จะฆ่าตัวตายได้ ไม่ถือว่าเป็น"สิ่งที่ไม่คาดคิดหรือไม่น่าเชื่อ"
29.ไม่ว่าสาเหตุการตายจะเป็นการฆ่าตัวตายหรืออุบัติเหตุ ก็ไม่สามารถทำให้คนอื่นที่ไม่ได้ถูกเขียนชื่อในเดธโน้ตติดร่างแหตายไปด้วย หากจะทำให้คนอื่นติดร่างแหไปด้วย คนที่ถูกเขียนชื่อจะหัวใจวายแทน ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ทำให้บุคคลที่ 3 ตาย

How to use it XI
30.หลังจากบันทึกชื่อ เวลาตาย สภาพการตายลงในเดธโน้ตแล้ว สามารถเปลี่ยนเวลาตายและสภาพการตายกี่ครั้งก็ได้ ภายในเวลา 6นาที 40 วินาที ทว่าแน่นอน แม้จะมีเวลาให้ 6 นาที 40 วินาที การเปลี่ยนแปลงจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้เคราะห์ร้ายจะตายเท่านั้น
31.ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่เขียนลงในเดธโน้ตภายในเวลา 6 นาที 40 วินาที ก่อนอื่นต้องขีดฆ่าตัวอักษรในส่วนที่ต้องการจะแก้ไขด้วยเส้นตรงสองเส้น
32.เวลาและสภาพการตายสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่เขียนไว้ข้างต้น แต่การตายของมนุษย์ที่ถูกเขียนชื่อลงไป ไม่สามารถลบได้ ไม่ว่าจะใช้วิธีอะไรก็ตาม

How to use it XII
33.ในกรณีที่ทำเดธโน้ตหายหรือถูกขโมยไป หากนำกลับคืนมาไม่ได้ภายในเวลา 490 วัน ก็จะสูญเสียสิทธิความเป็นเจ้าของไป
34.ผู้ที่แลกเปลี่ยนดวงตากับยมทูต หากสูญเสียสิทธิในความเป็นเจ้าของเดธโน้ตไป พลังของดวงตายมทูตจะสูญหายไปพร้อมกับความทรงจำเกี่ยวกับเดธโน้ต ทว่าอายุขัยที่สูญเสียไปครั้งหนึ่งก็จะไม่กลับมาเป็นเช่นเดิม

How to use it XIII
35.คุณสามารถให้คนอื่นยืมเดธโน้ตไปได้ โดยสิทธิในความเป็นเจ้าของยังคงอยู่ คนที่ยืมไปจะให้คนอื่นยืมต่อก็ได้
36.ยมทูตจะไม่ติดตามผู้ที่ยืมเดธโน้ตไป ยมทูตจะติดตามเฉพาะผู้ถือสิทธิเป็นเจ้าของเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ที่ยืมไปจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนดวงตากับยมทูตได้

How to use it XIV
37.ในกรณีที่ผู้เป็นเจ้าของเดธโน้ตเสียชีวิตในขณะที่เดธโน้ตถูกยืมไป สิทธิในความเป็นเจ้าของจะถูกโอนไปยังผู้ที่ครอบครองมันอยู่ในเวลานั้น
38.ในกรณีที่เดธโน้ตถูกขโมย และผู้ขโมยลงมือสังหารผู้ครอบครองเดธโน้ต สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของจะถูกโอนมายังผู้ขโมยโดยอัตโนมัติ

How to use it XV
39.หากเขียนชื่อเดียวกันบนเดธโน้ตตั้งแต่สองเล่มขึ้นไป เดธโน้ตเล่มที่เขียนแรกสุดจะส่งผลก่อนเสมอโดยไม่เกี่ยวกับเวลาตายที่ระบุไว้
40.หากเขียนชื่อเดียวกันบนเดธโน้ตตั้งแต่สองเล่มขึ้นไป โดยเสร็จช้าเร็วแตกต่างกันภายใน 0.06 วินาที จะถือว่าสิ่งที่เขียนลงไปเป็นโมฆะ และผู้ที่ถูกเขียนชื่อลงไปจะไม่ตาย

How to use it XVI
41.ยมทูตจะต้องครอบครองเดธโน้ตอย่างน้อย 1 เล่ม ซึ่งโน้ตเล่มนั้นไม่สามารถมอบให้มนุษย์ได้ รวมทั้งไม่อนุญาตให้มนุษย์เขียนลงไปด้วย
42.ยมทูตสามารถแลกเปลี่ยนดเดธโน้ตกับเพื่อนยมทูต หรือเขียนเดธโน้ตของยมทูตตนอื่นได้

How to use it XVII
43.หากยมทูตโปรดปรานมนุษย์คนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ และใช้เดธโน้ตฆ่ามนุษย์คนอื่นเพื่อยืดอายุขัยให้มนุษย์ผู้นั้น ยมทูตตนนั้นจะต้องจบชีวิต
44.แม้ยมทูตที่จบชีวิตจะดับสูญไป แต่เดธโน้ตจะยังคงอยู่ สิทธิ์ผู้ครอบครองเดธโน้ตจะตกไปอยู่กับยมทูตผู้แต่เดธโน้ตเป็นคนถัดไป แต่เป็นคนที่รู้กันว่าเดธโน้ตจะถูกส่งกลับคืนไปยังท่านยมราช

How to use it XVIII
45.แม้ในหมู่มนุษย์ผู้ครอบครองเดธโน้ตในโลกมนุษย์ด้วยกันเอง ตราบใดที่ไม่ได้แตะเดธโน้ตของแต่ละฝ่าย ก็ไม่อาจได้เห็นหรือได้ยินเสียงยมทูตที่สิงอีกฝ่ายหนึ่งได้
46.มนุษย์ผู้มีเนตรยมทูตจะสามารถมองเห็นชื่อและอายุไขของมนุษย์ที่เห็นหน้าได้ แต่ด้วยการมีเดธโน้ต ทำให้มนุษย์คนนั้นเปลี่ยนจากผู้ที่ดึงเอาชีวิตไป กลายเป็นผู้เด็ดชีวิต จากความคิดที่ว่ามองเห็นเพียงอายุไขของมนุษย์ที่ต้องฆ่าก็พอแล้ว จึงไม่สามารถเห็นอายุขัยของมนุษย์คนอื่นที่มีเดธโน้ตรวมทั้งของตนเองได้
47.ยมทูตไม่สามารถบอกมนุษย์ถึงชื่อและอายุขัยที่มองเห็นจากเนตรยมทูตได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความวุ่นวายขึ้นในโลกมนุษย์

How to use it XVIX
48.เดธโน้ตที่ใช้อยู่บนโลกมนุษย์นั้น มาจากเจตจำนงค์ของยมทูตที่มีชีวิตอยู่ว่าจะนำเดธโน้ตมาให้มนุษย์บนโลกใช้
49.นอกจากนี้ แม้จะเป็นไปได้ยากที่ยมทูตที่สิงสู่มนุษย์อยู่จะตาย แต่แม้จะเป็นเช่นนั้นก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆ กับอิทธิฤทธิ์ของเดธโน้ตที่ยมทูตคนนั้นนำมายังโลก

How to use it XX
50.ในการใช้เนตรยมทูตดูชื่อและอายุขัยของมนุษย์ จำเป็นจะต้องเห็นใบหน้าซีกขวาซ้ายมากกว่าครึ่งหนึ่งของมนุษย์ผู้นั้น ในกรณีมองจากบนลงล่าง จะต้องเห็นตั้งแต่หัวถึงจมูก ถ้ามองจากตาลงมาจะไม่สามารถรู้ชื่อและอายุขัยได้ นอกจากนี้ แม้ส่วนหนึ่งของใบหน้า เช่น ตา จมูก หรือ ปากถูกปิดไว้ แต่หากสามารถมองเห็นโครงใบหน้าได้ทั้งหมด ก็จะรู้ชื่อและอายุขัยได้ การจะรู้ว่าเปอร์เซนต์ของใบหน้าถูกซ่อนไว้แล้วจะมองไม่เห็นชื่อและอายุขัยนั้นต้องทำการค้นหาเอาเองต่อไป
51.ถ้าเงื่อนไขดังกล่าวครบถ้วน จะสามารถมองเห็นชื่อและอายุขัยจากภาพถ่ายหรือภาพจากกล้องวิดีโอได้ไม่ว่าจะเก่าแค่ไหน แต่บางทีก็อาจมองไม่เห็น ขึ้นอยู่กับขนาดและความคมชัดของภาพดังกล่าวด้วย แต่หากเป็นภาพวาดเหมือน ไม่ว่าจะเหมือนขนาดไหนก็ไม่สามารถมองเห็นหน้าและอายุขัยได้

How to use it XXI
52.ไม่ว่าเมื่อก่อนจะมีสายตาเช่นไร มนุษย์ที่มีเนตรยมทูตก็จะมีระดับสายตาเกิน 3.6 ทันที

How to use it XXII
53.มนุษย์ผู้เสียสิทธิ์การครอบครองเดธโน้ตจะสูญเสียความทรงจำที่เคยใช้เดธโน้ตไปจนหมดสิ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าจะลืมความทรงจำทั้งหมดตั้งแต่ได้รับจนถึงสูญเสียเดธโน้ตไป หากแต่จะหลงลืมไปเพียงความทรงจำของตนที่เกี่ยวกับเดธโน้ตในฐานะผู้ครอบครองเท่านั้น

How to use it XXIII
54.หากมนุษย์ที่ครอบครองเดธโน้ตมากกว่าสองเล่ม สูญเสียสิทธิ์ในการครอบครองเดธโน้ตเล่มหนึ่งไป เขาจะมองไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงของยมทูตที่สิงสู่กับเดธโน้ตเล่มนั้น และ ยมทูตเองก็จะแยกตัวออกไปด้วย ทว่าตราบใดที่เขายังถือสิทธิ์ครอบครองเดธโน้ตซักเล่มหนึ่งไว้ ความทรงจำทั้งหมดที่เกี่ยวกับเดธโน้ตจะไม่หายไป

How to use it XXIV
55.ยมทูตอยู่ในโลกมนุษย์ไม่ได้หากไม่มีเหตุผลเฉพาะ เงื่อนไขที่จะทำให้อยู่ในโลกมนุษย์ได้ก็คือ
I. มอบเดธโน้ตของตนเองให้มนุษย์ครอบครอง
II. การเฟ้นหามนุษย์ที่จะมอบเดธโน้ตให้ จะต้องทำในโลกยมทูต แต่ก็สามารถเลือกหาในโลกมนุษย์ก็ได้เช่นกัน หากใช้เวลาภายในจ 82 ชม.
III. ในกรณีที่ติดตามดูมนุษย์คนหนึ่งอย่างใกล้ชิด โดยมีวัตถุประสงค์จะฆ่า หากติดตามมนุษย์คนนั้นก็สามารถอยู่บนโลกมนุษย์ได้ภายในเวลา 82 ชม.

How to use it XXV
56.ในกรณีที่ยมทูตมอบเดธโน้ตให้กับมนุษย์โดยตรง จะมอบให้กับเด็กที่มีอายุไม่ถึง 6 ปี ตามเวลาในโลกมนุษย์ไม่ได้
57.แม้มอบให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่ได้ แต่เดธโน้ตที่ตกลงมาบนโลกและกลายเป็นของโลกมนุษย์ไปแล้ว มนุษย์ผู้เก็บได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็นำไปใช้ได้ผลเช่นเดียวกัน

How to use it XXVI
58.ในกรณีที่ระบุลงไปแค่ว่า "เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ" แต่ไม่ได้ระบุสาเหตุการตาย หลังจากที่เขียนเสร็จ 6 นาที 40 วินาที เหยื่อจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้นสุด
59.ในกรณีที่ตายด้วยอุบัติเหตุ หากชื่อของผู้ประสงค์จะให้ตายถูกเขียนลงในเดธโน้ตเพียงชื่อเดียว แต่กลับส่งผลกระทบต่อโลกนุษย์ ทำให้มีคนเสียชีวิตจำนวนเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์นั้น ผู้ตายจะเปลี่ยนมาเสียชีวิตจากหัวใจวาย

How to use it XXVII
60.หากระบุให้ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บในเดธโน้ต ในกรณีที่กำหนดโรคและเวลาเสียชีวิต หากกำหนดเวลาไว้ไม่เพียงพอที่โรคจะกำเริบจนรุนแรงถึงตาย เหยื่อจะตายจากหัวใจวาย หลังจากถูกเขียนชื่อลงในเดธโน้ตแล้ว 6 นาที 40 วินาที
61.ในกรณีที่เขียนว่าตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บ หากระบุเพียงเวลาตายโดยไม่กำหนดโรค เหยื่อจะล้มป่วยจนถึงแก่ความตายในเวลาที่กำหนดด้วยโรคที่เหมาะสม ทว่า เวลาเสียชีวิตที่เดธโน้ตสามารถบังคับได้ มีกำหนดอยู่ที่ภายในเวลา 23 ในตามเวลาโลกมนุษย์

How to use it XXVIII
62.ในกรณีที่ระบุให้ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บ โดยระบุแต่ชื่อโรคแต่ไม่ได้กำหนดระยะเวลา หากใช้เวลาเกินกว่า 24 วันกว่ามนุษย์ผู้นั้นจะตายด้วยโรคนั้น กฎควบคุมเวลาตาย 23 วันจะไม่ส่งผล และ มนุษย์ผู้นั้นจะตายด้วยโรคนั้นๆ ด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม
63.แม้ในกรณีข้างต้น การจะเขียนแก้สาเหตุและสภาพการตายก็สามารถทำได้ภายในระยะเวลา 6 นาที 40 วินาที แต่เวลาตายนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าจะตายเร็วขนาดไหน

How to use it XXIX
64.ไม่สามารถฆ่ามนุษย์ที่มีอายุตั้งแต่ 124 ปี ขึ้นไป ตามเวลาในโลกมนุษย์ด้วยเดธโน้ต
65.ไม่สามารถฆ่ามนุษย์ที่มีอายุขัยเหลือน้อยกว่า 12 นาที ตามเวลาในโลกมนุษย์ด้วยเดธโน้ต

How to use it XXX
66.เมื่อตกลงแลกดวงตายมทูตแล้ว อายุขัยของมนุษย์ที่มองเห็นจากดวงตานั้น จะเป็นอายุขัยที่แท้จริงของมนุษย์โดยไม่เกี่ยวข้องกับเดธโน้ตที่อยู่ในโลกมนุษย์
67.ชื่อของมนุษย์ที่มองเห็นด้วยดวงตายมทูตจะเป็น "ชื่อที่จำเป็นสำหรับการฆ่ามนุษย์ผู้นั้น" แม้จะไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แต่ก็จะสามารถมองเห็นชื่อที่จำเป็นต้องใช้ในการสังหารได้

How to use it XXXI
68.ไม่ว่าจะเขียนชื่อลงไปมากเท่าไหร่ หน้ากระดาษในเดธโน้ตก็ไม่มีวันหมด


How to use it XXXII
69.ในกรณีที่ครอบครองเดธโน้ตตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป หากนึดหน้าของเหยื่อคนเดียวกัน แล้วเขียนชื่อลงในเดธโน้ตเล่มหนึ่ง แต่เขียนสาเหตุการตายในเดธโน้ตอีกเล่มหนึ่ง ก็จะมีผลอยู่ดี ในทางกลับกัน หากเขียนสาเหตุการตายในเดธโน้ตเล่มหนึ่ง จากนั้นจึงเขียนชื่อเหยื่อในเดธโน้ตอีกเล่ม ก็จะให้ผลเช่นเดียวกัน
70.วิธีนี้ยังสามารถใช้ได้โดยผู้ครอบครองเดธโน้ตสองคนร่วมกัน ซึ่งในกรณีนี้ผู้ครอบครองเดธโน้ตต้องเคยแตะเดธโน้ตของอีกฝ่ายหนึ่งเสียก่อน

How to use it XXXIII
71.หากสูญเสียสิทธิ์ในการครอบครองเดธโน้ต จะไม่สามารถมองเห็นหรือได้ยินเสียงยมทูตที่สิงสู่อยู่ในเดธโน้ตได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีมนุษย์คนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ครอบครองแตะเดธโน้ต คนผู้นั้นจะมองเห็นและได้ยินเสียงยมทูตเจ้าของเดธโน้ต
72.ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ครอบครองเดธโน้ตที่มองเห็นและได้ยินเสียงยมทูตจากการแตะเดธโน้ต จะมองเห็นยมทูตไปตลอด จนกว่าจะได้รับสิทธิ์และสูญเสียสิทธิ์ครอบครองเดธโน้ตไป

How to use it XXXIV
73.ยมทูตที่อยู่ในยมโลกไม่สามารถฆ่ามนุษย์ที่ครอบครองเดธโน้ตได้
74.ยมทูตที่ขึ้นมาบนโลกมนุษย์โดยมีจุดประสงค์จะฆ่าผู้ครอบครองเดธโน้ต ก็ไม่สามารถฆ่าผู้ครอบครองเดธโน้ตได้เช่นกัน
75.มีเพียงยมทูตที่เคยมอบเดธโน้ตให้มนุษย์เท่านั้นจึงจะสามารถฆ่ามนุษย์ผู้ครอบครองเดธโน้ตได้

How to use it XXXV
76.หากจงใจเขียนชื่อลงบนเดธโน้ตผิด 4 ครั้ง เพื่อไม่ให้ผู้ถูกเขียนชื่อตาย ผู้ที่เขียนชื่อจะต้องตายเอง
77.มนุษย์ที่เขียนชื่อผิดแบบจงใจจะยังคงตายอยู่ดี แม้จะเขียนชื่อผิดถึง 4 ครั้งแล้วก็ตาม

How to use it XXXVI
78.ยมทูตมีทั้งยมทูตชายและยมทูตหญิง แไม่สามารถและไม่อนุญาติให้มีเพศสัมพันธ์กับมนุษย์ หรือแม้แต่กับยมทูตด้วยกัน

How to use it XXXVII
79.เมื่อได้สิทธิ์ครอบครองเดธโน้ตกลับมาอีกครั้ง ความทรงจำเกี่ยวกับเดธโน้ตเล่มนั้นก็จะกลับมา และหากมีเดธโน้ตเล่มอื่นที่เคยเกี่ยวข้องด้วยแม้จะโดยบังเอิญ ความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับเดธโน้ตเหล่านั้นทั้งหมดก็จะกลับมาเช่นกัน
80.แม้จะไม่ได้สิทธิ์ครอบครองเดธโน้ตกลับมา หากได้แตะเดธโน้ต ความทรงจำนั้นก็จะยังกลับมาอยู่ดี แต่แค่ช่วงที่แตะเท่านั้น

How to use it XXXVIII
81.เมื่อสูญเสียสิทธิ์ครอบครองเดธโน้ต ความทรงจำเกี่ยวกับเดธโน้ตเล่มนั้นจะหายไป แต่สามารถได้ความทรงจำกลับมาอีกครั้ง โดยการได้สิทธิ์ครอบครองเดธโน้ตกลับมาอีกครั้ง หรือแตะเดธโน้ตอีกครั้ง แต่ทำได้แค่ 6 ครั้งเท่านั้นต่อโน้ต 1 เล่ม
82.ดังนั้น หากความทรงจำกลับมาจากการแตะหรือได้สิทธิ์ครอบครองเดธโน้ตครบ 6 ครั้งแล้ว หากได้เดธโน้ตเล่มเดิมกลับมา ก็ต้องใช้เดธโน้ตเล่มนั้น โดยที่ไม่มีความทรงจำเหลืออยู่เลย

How to use it XXXIX
83.มนุษย์ที่มีดวงตายมทูตไม่สามารถมองเห็นชื่อและอายุขัยของผู้ที่ตายไปแล้วได้ แม้จะดูรูปถ่ายของคนผู้นั้นก็ตาม

How to use it XL
84.เดธโน้ตที่ตกอยู่ในโลกมนุษย์เนื่องจากยมทูตเจ้าของเดธโน้ตตายนั้น หากมนุษย์คนไหนเก็บไปได้ มนุษย์ผู้นั้นก็จะเป็นเจ้าของเดธโน้ตเล่มนั้นไป
85.อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ หากไม่ใช่มนุษย์ที่มองเห็นและได้ยินเสียงยมทูต ก็ไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสเดธโน้ตได้
86.กรณีนี้อาจมีโอกาสเกิดน้อยมาก แต่หากยมทูตเก็บโน้ตที่ว่ามาในข้างต้นได้ เดธโน้ตเล่มนั้นก็จเป็นของยมทูตตนนั้นไป

How to use it Xol
87.ถึงจะใช้ยางลบหรือน้ำยาลบคำผิดลบชื่อ หรือตัวอักษรที่เขียนลงบนเดธโน้ตไป ก็ไม่มีความหมาย

How to use it XolI
88.มีบางกรณีที่การมีอยู่ของเดธโน้ตในโลกมนุษย์ส่งผลต่อชีวิตของมนุษย์ ทำให้ตายก่อนสิ้นอายุขัยเดิมปม้จะไม่ได้เขียนชื่อลงเดธโน้ตก็ตาม ในกรณีนี้ ไม่ว่าจะตายด้วยวิธีไหน อายุขัยที่มองเห็นด้วยดวงตายมทูตก็จะเป็นอายุขัยเดิม ไม่ใช่อายุขัยที่สั้นลง

How to use it XolII
89.ในกรณีที่เดธโน้ตที่ยมทูตเป็นเจ้าของกลายเป็นสิ่งของในโลกมนุษย์โดยขัดกับความตั้งใจของยมทูตตนนั้น ยมทูตตนนั้นก็จะได้รับอนุญาติให้อยู่ในโลกมนุษย์เพื่อเอาโน้ตคืนได้
90.ในกรณีนั้น หากมีเดธโน้ตเล่มอื่นอยู่ในโลกมนุษย์ ก็ไม่อนุญาติให้ยมทูตบอกที่อยู่หรือผู้ครอบครองเดธโน้ตเล่มนั้นแก่มนุษย์อย่างเด็ดขาด

How to use it XolV
91.ในกรณีที่เดธโน้ตที่ยมทูตตนหรึ่งเป็นเจ้าของถูกยมทูตอีกตนหลอกเอาไป ก็ต้องให้ยมทูตที่เอาโน้ตไปคืนโน้ตมาให้เท่านั้น แต่หากมนุษย์เป็นผู้ถือโน้ตในสภาพที่ไม่มียมทูตสิงสู่ ยมทูตตนนั้นก็ต้องแตะโน้ตนั้นหนึ่งครั้งเพื่อกลายเป็นยมทูตตามสิงสู่มนุษย์ผู้นั้น จากนั้นจึงรอวันตายของมนุษย์ผู้นั้นและแตะเดธโน้ตให้ได้ ก่อนที่มนุษย์คนอื่นจะมาแตะ หรือจนกว่ามนุษย์ผู้นั้นจะคืนเดธโน้ตมาให้เอง

How to use it XLV
92.หากยมทูตได้เห็นหน้า รู้ชื่อ และ อายุขัยของมนุษย์ผู้หนึ่งแม้เพียงครั้งเดียว ก็สามารถรู้ที่อยู่ของมนุษย์ผู้นั้นได้จากหลุมในยมโลก

How to use it XLVI
93.ในยมโลกมีกฎข้อบังคับสำหรับยมทูตอยู่ ซึ่งหากฝ่าฝืนกฎ ก็จะมีบทลงโทษตั้งแต่ระดับ 8 ถึง ระดับ 1 และ ระดับพิเศษ ซึ่งบทลงโทษตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปนั้นหลังจากรับโทษแล้ว ยมทูตผู้นั้นก็จะตาย
94.ตัวอย่างเช่น ฆ่ามนุษย์โดยไม่ใช้เดธโน้ตถือเป็นความผิดร้ายแรงระดับพิเศษ เป็นต้น

How to use it XLVII
95.การสูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับเดธโน้ตโดยการมอบสิทธิ์ครอบครองเดธโน้ตให้มนุษย์คนอื่นหรือทิ้งโน้ตไปนั้น จะเกิดขึ้นในกรณีที่เขียนชื่อฆ่าคนลงในโน้ตเท่านั้น ในกรณีที่มีสิทธิ์ครอบครองแต่ไม่เขียนชื่อลงไป ความทรงจำเกี่ยวกับเดธโน้ตเล่มนั้นก็จะไม่หายไป
อย่างไรก็ตาม ผู้ครอบครองเดธโน้ตจะไม่สามารถมองเห็นหรือได้ยินเสียงของยมทูตเจ้าของโน้ตอีกต่อไป และยังสูญเสียดวงตายมทูตที่ได้รับมาอีกด้วย

How to use it XLVIII
96.ยมทูตถึงไม่นอนก็ไม่มีวันตาย ทั้งยังจำเป็นไม่ต้องนอนอีกด้วย การนอนหลับของยมทูตแตกต่างจากการนอนหลับของมนุษย์ เรียกกันง่ายๆว่าความเกียจคร้านเสียมากกว่า
97.โดยเฉพาะอย่างยิ่งยมทูตที่อยู่ในโยกมนุษย์ซึ่งมอบเดธโน้ตของตนให้มนุษย์ใช้ด้วยแล้ว จะต้องคอยเฝ้ามองดูวาระสุดท้ายของมนุษย์ผู้ถือเดธโน้ตเล่มนั้น จึงขี้เกียจไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้เป็นข้อบังคับอะไร

How to use it XolX
98.เดธโน้ตจะสามารถอยู่ในโลกมนุษย์ได้นานเป็นเวลาเดียวกันแค่ 6 เล่มเท่านั้น แน่นอนว่าไม่นับเดธโน้ตเล่มที่ยมทูตถืออยู่ นั่นก็คือ ยมทูตที่มอบโน้ตของตนให้กับมนุษย์ใช้และสามารถอยู่ในโลกมนุษย์ได้จะมีแค่ 6 ตนเท่านั้น

How to use it L
99.ยมทูตตนหนึ่งสามารถมอบเดธโน้ตให้มนุษย์ในเวลาเดียวกันได้แค่ 3 คนเท่านั้น
100.หากมนุษย์ที่จะให้เดธโน้ตมีไม่เกิน 3 คน ยมทูตหนึ่งตนสามารถมอบโน้ตสูงสุดไม่เกิน 6 เล่มให้มนุษย์ได้ โดยวิธีมอบให้ทั้ง 3 คน คนละ 2 เล่ม เป็นต้น
101.นั่นก็คือ มนุษย์สามารถใช้เดธโน้ตได้พร้อมกันถึง 6 เล่ม

How to use it ol
102.อย่างไรก็ตาม หากในโลกมนุษย์มีเดธโน้ตเล่มที่ 7 อยู่ แม้มนุษย์จะใช้โน้ตเล่มนั้น ก็ไม่เกิดผลอะไร

How to use it olI
103.ในกรณีที่มนุษย์มีเดธโน้ตตั้งแต่ 7 เล่มขึ้นไป โน้ตที่มีผลคือ 6 เล่มแรกที่ยมทูตมอบให้มนุษย์เท่านั้น
104.โน้ตเล่มที่ 7 จะไม่มีผลใดๆ ตราบเท่าที่เดธโน้ตเล่มใดเล่มหนึ่งใน 6 เล่มแรกไม่ถูกเผาทำลาย หรือกลับคืนสู่ยมทูต และยมทูตนำกลับไปยังยมโลก

How to use it olII
105.เดธโน้ตจะไม่มีผลหากเขียนชื่อคนคนเดียวบนหลายๆหน้า
106.อย่างไรก็ตาม หน้าด้านหน้าและหน้าด้านหลังจะถือว่าเป็นหนึ่งหน้า หากเขียนนามสกุลเหยื่อในหน้าด้านหน้า และเขียนชื่อในหน้าด้านหลัง ก็จะยังคงมีผลอยู่

How to use it olV
107.ในการทำให้เดธโน้ตส่งผล ผู้เขียนจะต้องเขียนชื่อเหยื่อในหน้าเดียวกัน แต่ถ้าเขียนสาเหตุการตายและสภาพการตายโดยคิดอยู่ในใจว่าเป็นสาเหตุการตายและสภาพการตายของชื่อเหยื่อที่ผู้เขียนเขียนลงไป โน้ตก็ยังส่งผล แม้จะเขียนในหน้าอื่นก็ตาม

How to use it LV
108.ในกรณีที่เขียนสภาพการตายและสาเหตุการตายลงไปก่อนแล้วจึงเขียนชื่อทีหลัง แม้จะเขียนหลายชื่อ แต่ถ้าสามารถเขียนรายชื่อเหล่านี้ได้เสร็จภายใน 40 วินาที และสาเหตุการตายและสภาพการตายไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ก็จะเป็นไปตามนั้น
109.ในกรณีที่สาเหตุการตายเป็นไปได้ แต่สภาพการตายเป็นไปไม่ได้ สาเหตุการตายเท่านั้นที่จะส่งผลต่อเหยื่อที่ถูกเขียนชื่อ แต่ถ้าหากทั้งสองอย่างล้วนเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เหยื่อก็จะเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจวายแทน

How to use it LVI
110.หากเขียนชื่อหลายชื่อพร้อมกันลงในเดธโน้ต และเขียนสาเหตุการตายอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป ภายใน 40 วินาทีตามเวลาโลกมนุษย์นับจากเวลาที่เขียนชื่อแรก สาเหตุการตายนั้นก็มีผลต่อชื่อทั้งหมดที่เขียนลงไป
111.นอกจากนี้ หลังจากเขียนสาเหตุการตาย แม้จะเขียนสภาพการตายแบบใดแบบหนึ่งลงไปภายใน 6 นาที 40 วินาทีตามเวลาโลกมนุษย์ เหยื่อที่เป็นไปได้ก็จะได้รับผลจากสภาพการตายที่เขียนไว้ตามนั้น ส่วนเหยื่อที่เป็นไปไม่ได้จะได้รับผลจากสาเหตุการตายเท่านั้น

How to use it LVII
112.ไม่สามารถกำหนดวันเวลาตายที่นานกว่าอายุขัยเดิมของมนุษย์ด้วยเดธโน้ตได้ แม้จะกำหนดเวลาตายให้เกินกว่าอายุขัยเดิมในโลกมนุษย์ เหยื่อก็จะตายก่อนหน้านั้น

How to use it LVIII
113.ในการควบคุมความตายของมนุษย์คนอื่นที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นความตายของมนุษย์ผู้หนึ่ง อายุขัยเดิมของมนุษย์ผู้นั้นในโลกมนุษย์อาจยืนยาวขึ้นได้
114.หากยมทูตกระทำการข้างต้นด้วยความปรารถณาดีต่อมนุษย์ ทำให้อายุขัยของมนุษย์ผู้นั้นยาวขึ้น ยมทูตตนนั้นจะตาย แต่มนุษย์จะไม่ตายแม้จะทำแบบเดียวกัน

How to use it olX
115.การตายของมนุษย์ด้วยเดธโน้ต แม้จะไม่ได้มีเจตนาจะให้เป็นการตายที่ช่วยยืดอายุขัยเดิมในโลกมนุษย์ของมนุษย์คนใดเป็นพิเศษก็ตาม แต่ก็จะช่วยยืดอายุขัยเดิมในโลกมนุษย์ให้มนุษย์ในทางอ้อมอยู่ดี

How to use it LX
116.การตายของมนุษย์ด้วยเดธโน้ต แม้จะไม่ได้มีเจตนาจะให้เป็นการตายที่ช่วยยืดอายุขัยเดิมในโลกมนุษย์ของมนุษย์คนใดเป็นพิเศษก็ตาม แต่ก็จะช่วยยืดอายุขัยเดิมในโลกมนุษย์ให้มนุษย์ในทางอ้อมอยู่ดี

How to use it LXI
117.แม้จะเขียนชื่อเหยื่อใหม่ สาเหตุการตายใหม่ หรือสภาพการตายใหม่ทับลงบนชื่อเหยื่อ สาเหตุการตาย หรือ สภาพการตายที่เขียนลงไปแล้วก็ตาม ส่วนที่เขียนทับลงไปนั้นจะไม่มีผลใดๆต่อเหยื่อที่ถูกเขียนชื่อลงไปแล้วทั้งสิ้น ซึ่งรวมถึงการลบข้อความที่เขียนด้วยดินสอ หรือใช้น้ำยาลบคำผิดลบข้อความที่เขียนด้วยปากกาเพื่อเขียนแก้ด้วยเช่นกัน

How to use it LXII
118.หากเขียนชื่อเหยื่อ สาเหตุการตาย และสภาพการตายลงไปครั้งหนึ่งแล้ว แม้ว่าโน้ตเล่มนั้นหรือส่วนที่ถูกเขียนข้อความดังกล่าวของโน้ตเล่มนั้นจะถูกเผาทำลายก่อนหน้าเวลาตายที่กำหนดไว้ ก็ไม่มีผลกับสิ่งที่เขียนลงไปแต่อย่างใด
119.ในกรณีที่โน้ตถูกเผาทำลายขณะที่เขียนชื่อเหยื่อเสร็จแล้วกำลังจะเขียนสาเหตุการตาย เหยื่อที่ถูกเขียนชื่อลงไปจะหัวใจวายตายภายใน 40 วินาทีหลังจากเขียนชื่อ
120.ในกรณีที่โน้ตถูกทำลายขณะที่เขียนชื่อเหยื่อ และ สาเหตุการตายเสร็จแล้ว แต่กำลังจะเขียนสาเหตุการตาย เหยื่อที่ถูกเขียนชื่อลงไปจะตายภายใน 6 นาที 40 วินาที ด้วยสาเหตุการตายนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาดังกล่าว หากไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เหยื่อจะตายเนื่องจากหัวใจวายแทน

How to use it LXIII
121.ไม่สามารถแยกแยะได้ว่า มนุษย์คนไหนมีดวงตายมทูต ไม่ว่าจะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์แบบไหนในโลกมนุษย์ แม้แต่ยมทูตเองก็ไม่สามารถแยกแยะได้ เว้นแต่ยมทูตที่แลกเปลี่ยนเงื่อนไขดวงตากับมนุษย์คนนั้นเท่านั้น

How to use it LXIV
122.ยมทูตที่นำเดธโน้ตมายังโลกมนุษย์สามารถกลับไปยังยมโลกได้ด้วยเงื่อนไขดังนี้

  1. เมื่อยมทูตเห็นวาระสุดท้ายของมนุษย์ผู้เป็นเจ้าของโน้ตคนแรก และเขียนชื่อมนุษย์ผู้นั้นลงในโน้ตของตน
  2. เมื่อโน้ตที่อยู่บนโลกมนุษย์ถูกเผาทำลายจนมนุษย์ไม่สามารถใช้ได้อีก
  3. เมื่อไม่จำเป็นต้องสิงสู่ใคร เนื่องจากไม่มีใครได้สิทธิ์ครอบครองโน้ต
  4. เมื่อยมทูตที่ตามสิงสู่โน้ตถูกเปลี่ยนตัว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
  5. เมื่อยมทูตไม่สามารถระบุได้ถึงที่อยู่ของเดธโน้ตที่ตนสิงอยู่ มนุษย์ผู้ครอบครองโน้ต หรือที่อยู่ของผู้ครอบครองโน้ต และจำเป็นต้องใช้หลุมในยมโลกในการตามหา

แม้จะเป็นเงื่อนไขข้อ 2,3 และ 4 ก็ตาม ยมทูตก็ต้องเช็ควันตายของมนุษย์ผู้ที่มอบสิทธิ์ครอบครองให้เป็นคนแรกจากยมโลกเสียก่อน แล้วเขียนชื่อมนุษย์ผู้นั้นลงในโน้ตของตน

How to use it LXV
123.ในยมโลกนั้นมีหนังสือที่บนโลกมนุษย์เรียกว่าเป็นคู่มือการใช้เดธโน้ตอยู่ 2-3 เล่ม แต่ไม่อนุญาติให้มอบคู่มือนั้นให้มนุษย์อย่างเด็ดขาด
124.แต่ยมทูตสามารถอ่านคู่มือนั้นด้วยตนเอง แล้วนำรายละเอียดไปบอกมนุษย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดแบบไหนก็ตาม

How to use it LXVI
125.มีเดธโน้ตบางเล่มที่มีหน้าปกเป็นสีขาวหรือสีแดงซึ่งมีน้อยมากๆ แต่วิธีการใช้หรืออำนาจไม่ได้แตกต่างจากเล่มที่หน้าปกเป็นสีดำเลยแม้แต่น้อย

 

126.มนุษย์เราสักวันหนึ่งยอมต้องตาย
127.สถานที่ที่ทุกคนไปหลังจากตายแล้วคือความว่างเปล่า

 

128.มนุษย์เราเมื่อตายไปแล้ว ไม่อาจฟื้นคืนมาได้อีก

 

กฎเดธโน้ตหลอกๆ
ตลอดทั้งเรื่อง ก็มีกฏเดธโน้ตอยู่ข้อหนึ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในนั้น แต่เป็นกฎที่ไลท์เขียนเพิ่มเอาไว้ในนั้น เพื่อหลุดพ้นจากข้อสงสัยจากกองสืบสวนว่าตนคือคิระ นั่นคือ "หากไม่ได้เขียนชื่อลงโน้ตติดต่อกัน 13 วัน บุคคลผู้นั้นก็จะตาย"


 
free hit counter javascript