Cartoon Newsweek

บอกเล่า สรุปความเคลื่อนไหวในวงการการ์ตูนในรอบสัปดาห์
Cartoon Newsweek License Report
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 9-15 กันยายน 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1-8 กันยายน 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 26-31 สิงหาคม 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 19-25 สิงหาคม 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 12-18 สิงหาคม 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 5-11 สิงหาคม 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 22-28 กรกฎาคม 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15-21 กรกฎาคม 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 24-30 มิถุนายน 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 17-23 มิถุนายน 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 3-9 มิถุนายน 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤษภาคม 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤษภาคม 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 22-28 เมษายน 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15-21 เมษายน 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 25-31 มีนาคม 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 18-24 มีนาคม 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 มีนาคม 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 21-27 มกราคม 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 14-20 มกราคม 2562
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1-13 มกราคม 2562
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2561 (2): สรุปเรื่องราวลิขสิทธิ์การ์ตูน-อนิเม และ สื่อที่เกี่ยวข้องในบ้านเรา
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2561 (1): เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ข่าวสำคัญ วงการการ์ตูนประจำปี 2561
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 17-23 ธันวาคม 2561
สถิติสุดยอดด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับวงการการ์ตูนฝั่งญี่ปุ่น ตลอดปี 2018
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 10-16 ธันวาคม 2561
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 3-9 ธันวาคม 2561
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2561
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2561
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 22-28 ตุลาคม 2561
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2561
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 8-14 ตุลาคม 2561
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2561
   

สรุปข่าวประจำปี ย้อนหลัง

สถิติสุดยอดด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับวงการการ์ตูนฝั่งญี่ปุ่น ตลอดปี 2017 - อนิเม หนัง แฟรนไชส์
สถิติสุดยอดด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับวงการการ์ตูนฝั่งญี่ปุ่น ตลอดปี 2017 - มังงะ กับ ไลท์โนเวล
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2560 (2): สรุปเรื่องราวลิขสิทธิ์การ์ตูน-อนิเม และ สื่อที่เกี่ยวข้องในบ้านเรา
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2560 (1): เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ข่าวสำคัญ วงการการ์ตูนประจำปี 2560
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2559 (2): สรุปเรื่องราวลิขสิทธิ์การ์ตูน-อนิเม และ สื่อที่เกี่ยวข้องในบ้านเรา
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2559 (1): เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ข่าวสำคัญ วงการการ์ตูนประจำปี 2559
สถิติสุดยอดด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับวงการการ์ตูนฝั่งญี่ปุ่น ตลอดปี 2016
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2558 (2): สรุปเรื่องราวลิขสิทธิ์การ์ตูน-อนิเม และ สื่อที่เกี่ยวข้องในบ้านเรา
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2558 (1): เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ข่าวสำคัญ วงการการ์ตูนประจำปี 2558
สถิติสุดยอดด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับวงการการ์ตูนฝั่งญี่ปุ่น ตลอดปี 2015 
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2557 (2): สรุปเรื่องราวลิขสิทธิ์การ์ตูน-อนิเม และ สื่อที่เกี่ยวข้องในบ้านเรา
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2557 (1): เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ข่าวสำคัญ วงการการ์ตูนประจำปี 2557
สถิติสุดยอดด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับวงการการ์ตูนฝั่งญี่ปุ่น ตลอดปี 2014 
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2556 (3): สรุปเรื่องราวลิขสิทธิ์การ์ตูน-อนิเม และ สื่อที่เกี่ยวข้องในบ้านเรา
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2556 (2): เหตุการณ์และดราม่าวงการการ์ตูนประจำปี 2556
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2556 (1): เรื่องราวอนิเมน่าบอกเล่าประจำปี 2556
สถิติสุดยอดด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับวงการการ์ตูนฝั่งญี่ปุ่น ตลอดปี 2013 
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2555 (2) : สรุปเรื่องราวลิขสิทธิ์การ์ตูน-อนิเม และ สื่อที่เกี่ยวข้องในบ้านเรา
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2555 (1) : สรุปเหตุการณ์สำคัญ
สถิติสุดยอดด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับวงการการ์ตูนฝั่งญี่ปุ่น ตลอดปี 2012 
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2554 (2) : สรุปเหตุการณ์สำคัญ
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2554 : สรุปภาพรวมวงการการ์ตูนในบ้านเรา
สถิติสุดยอดด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับวงการการ์ตูนฝั่งญี่ปุ่น ตลอดปี 2011