Cartoon Focus -- เทพมรณะ (Bleach)


ผู้แต่ง
ไทเทย์ คุโบะ
ประเภท
แอ็คชั่น
จำนวนเล่ม
74 เล่ม (จบ)
สำนักพิมพ์ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนต์ (ไทย)/
Shueisha(ญี่ปุ่น)
ลิขสิทธิ์อนิเม Rose Media
ข้อมูลอ้างอิง http://th.wikipedia.org/wiki/เทพมรณะ


เจาะลึกกับ หน่วยงานต่างๆในโซลโซไซตี้

  13 หน่วยพิทักษ์
  หน่วยงานของเหล่ายมทูตในโซลโซไซตี้ แบ่งออกเป็น 13 หน่วยย่อยด้วยกัน แต่ละหน่วยถูกเรียกแทนด้วยหมายเลข ตั้งแต่ 1 ถึง 13 และมีผู้นำคือหัวหน้าหน่วยและรองหัวหน้าหน่วย หัวหน้าหน่วยจะสวมเสื้อคลุมยาวสีขาวที่ระบุหมายเลขของหน่วยที่ข้างหลัง ทับยูกาตะสีดำอีกที ส่วนรองหัวหน้าหน่วย จะสวมปลอกแขนที่มีหมายเลขหน่วย

   หัวหน้าของหน่วยหนึ่ง ยังดำรงตำแหน่งพิเศษเป็นผู้บังคับการสูงสุดของ 13 หน่วยพิทักษ์อีกด้วย

  ภายในแต่ละหน่วยยังมีตำแหน่งที่ลดหลั่นลงมาจากหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยอีกหลายชั้น ผู้ถือตำแหน่งเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหมู่ของยมทูต ซึ่งในแต่ละหน่วยจะประกอบด้วยหมู่ย่อยๆ อย่างน้อย 20 หมู่ เป็นที่น่าสังเกตว่ายมทูตที่ถือยศตำแหน่งที่สามกับที่ถือยศตำแหน่งที่ห้าอาจจะเก่งพอๆ กัน แต่ความแข็งแกร่งของหัวหน้าหน่วยนั้นเหนือกว่าของรองหัวหน้าหน่วยมาก เนื่องจากผู้ที่จะเป็นหัวหน้าหน่วยได้จะต้องสามารถใช้บังไคได้อย่างเชี่ยวชาญ (ยกเว้น หัวหน้าหน่วย 11 ซาราคิ เคมปาจิ ที่ไม่สามารถปลดปล่อยดาบได้ ทั้งชิไคและบังไค แต่ด้วยความสามารถส่วนตัวทางการต่อสู้ที่เก่งกาจ ทำให้ได้รับการยอมรับเป็นหัวหน้าหน่วย) ส่วนรองหัวหน้าหน่วยนั้นมีเพียงไม่กี่ตนที่สามารถปลดปล่อยสวัสดิกะได้

 

  สมาชิกของ 13 หน่วยพิทักษ(ดู หน้าตัวละคร)

 

  หน่วยลับ
  องค์กรลับของโซลโซไซตี้ ทำหน้าที่สอดแนมเหล่าฮอลโลว์และทำการสังหารยมทูตที่มีความผิดร้ายแรง คนของหน่วยลับจะสวมชุดดำคล้ายกับนินจา และ ใช้ชื่อรหัสแทนชื่อจริงไปตลอดชีวิต หัวหน้าคนปัจจุบันคือ "ซุยฟง"

   46 ห้องวังกลาง
  กลุ่มผู้ปกครองสูงสุดในโซลโซไซตี้ ประกอบด้วยนักปราชญ์ที่รวบรวมมาจากทั่วโซลโซไซตี้ 40 คน และผู้อาวุโสอีก 6 คน ซึ่งได้รับมอบอำนาจสูงสุดจาก "ราชันย์แห่งวิญญาณ" ในการปกครองและการตัดสิน คำตัดสินจากพวกเขาถือเป็นเด็ดขาดสูงสุด

  หน่วยราชันย์
  หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อราชาแห่งโซลโซไซตี้ ทำหน้าที่ปกป้องราชาแห่งโซลโซไซตี้ และมอบคำสั่งไปยัง 46 วังกลาง โดยไม่มีการก้าวก่ายงานของ 46 ห้องวังกลาง และ 13 หน่วยพิทักษ์ ยมทูตทุกคนในหน่วยนี้มีความสามารถเหนือกว่ายมทูตหัวหน้าหน่วยแห่ง 13 หน่วยพิทักษ์

  วังของราชาโซลโซไซตี้
  สถานที่ที่อยู่ของราชา โดยวังของราชาจะอยู่อีกมิติหนึ่งของโซลโซไซตี้ มีองค์รักษ์ของหน่วยราชันย์คุ้มกันอย่างแน่นหนา ซึ่งไม่มียมทูตคนใดเลยที่เคยเห็นราชา การเข้ามายังมิติของวังราชาได้นั้นจะต้องอาศัยกุญแจที่ชื่อว่า "โอเค็น" หรือกุญแจราชันย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไอเซ็นหมายปองอยู่

 

 
free hit counter javascript